PREDAVANJE SA OKRUGLIM STOLOM NA TEMU APOLITIKA

DRUŠTVO ARHITEKATA ŠIBENIK
Tomislav Krajina, PREDSJEDNIK

svim članovima DAŠ-a

Štovani,
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata, gosp. Tomislav Čurković, pozvao je sve članove DAŠ-a na PREDAVANJE SA OKRUGLIM STOLOM NA TEMU APOLITIKA, a koje će se održati u četvrtak 15. rujna 2011 u Gradskoj knjižnici juraj Šižgorić u 17 sati. Članovima Komore sudjelovanje se boduje sa 4 boda, od toga 2 iz građevno tehničke regulative.
Molim članove DAŠ-a da se zbog važnosti teme odazovu ovom pozivu.

Srdačan pozdrav
KRAJINA