Seminar:NOVINE U ZAKONSKOJ REGULATIVI O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Novi, temeljni zakoni i propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje:
• donošenje i provedba prostornih planova,
• izrada projektne dokumentacije i pribavljanje akata za gradnju i
• ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina i
• druge mogućnosti koje daje nova zakonska regulativa

Seminar organizira HKA u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Više o seminaru, sadržaju i kotizaciji možete vidjeti na www.arhitekti-hka.hr
Seminar je otvoren i za ovlaštene inženjere drugih struka.

Da bismo organizirali stručni seminar u Zadru, te da bi se pokrili troškovi organizacije, potreban je dovoljan broj sudionika seminara. Minimalan broj sudionika je 70.

Stoga vas molimo, ukoliko imate želju i namjeru slušati navedeni seminar u Zadru,
da nam potvrdite svoj dolazak, jer o broju vaših potvrda ovisi održavanje seminara.

Potvrdu dolaska na seminar u Zadru, molimo pošaljite na

drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com