ZEMLJA 27-29.09

Ne zaboravite sanirati!
Prijavite prijedloge sanacija i sudjelujte u kongresu!
Pred Vas je postavljen stručni izazov! Sanirajte, djelujte lokalno i sudjelujte na Kongresu!

Poziv za radove posvećujemo upravo minuloj temi legalizacije koja je intenzivno okupirala arhitekte proteklih mjeseci.

Arhitekti su tijekom ovog procesa imali jedinstvenu priliku ostvariti odnos s puno većim rasponom korisnika nego ikada do sada; posjetili su mjesta na kojima nikada nisu bili; upoznali se s procesima, potrebama i ambicijama građana, i vjerujemo, upoznali upravo te građane s profesijom arhitekta i znanjem kojim raspolažu.

Od samog javnog obznanjenja zakona o legalizaciji, pa tako i nedavno, resorno je ministarstvo potvrđivalo namjeru da će se prikupljena sredstva utrošiti na sljedeći način: lokalnim zajednicama 20% za rad ureda, 30% za komunalno opremanje, a sva ostala sva ostala sredstva država će namjenski utrošiti za sanaciju prostora.

Naš poziv ovog puta je, dakle, usmjeren upravo na gore navedenu namjeru. Budući da ste upoznati s uvjetima na terenu i da Vaša kreativnost prirodno reagira na novi okoliš, koristimo ovu priliku, u kojoj udruženim snagama surađuju UHA i HKA, za formiranje jedinstvene platforme za početak sanacije prostora bespravne gradnje. Drugim riječima, tražimo u najširem rasponu Vašeg kreativnog djelovanja sugestije kako se spomenuta sredstva mogu pretočiti u projekte sanacije prostora. Opseg prijedloga može biti od pojedinačnih prijedloga intervencija na građevinama, do zahvata u prostoru – a čime bi se podigao / poboljšao standard okoliša.

UHA i HKA obvezuju se da će spomenute, odabrane projekte uputiti lokalnim zajednicama, da će ih zastupati i javno prezentirati.
Prijedlozi:
Prijedlozi za sanaciju šalju se u obliku postera A3 formata.
Sve detalje i obrazac za prijavu možete naći na www.uha.hr.

Novosti se nalaze na facebook stranici.

Sudjelovanje na Kongresu vrednuje se sa 25 bodova, od čega 15 bodova iz područja
građevno – tehničke regulative, u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja HKA.