Dani Orisa 16 – raspored predavanja

 
10-14-02
 
Raspored predavanja i događanja na 16. Danima Orisa koji će se održati 15. i 16. listopada u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski
 
SUBOTA, 15. LISTOPADA 2016.
 
10:00 Početak programa
 
Otvorenje simpozija
 
Dodjela Oris nagrade Veri Grimmer
Dodjela Priznanja ministra vanjskih poslova Japana Andriji Rusanu
 
Dinko Peračić
Bernard Khoury
Umberto Bonomo
Pezo von Ellrichshausen

 
19:00 Otvorenje izložbi u Oris Kući arhitekture
 
+ Pezo von Ellrichshausen: No More No Less

+ Pedro Alonso, Umberto Bonomo, Macarena Cortés, Hugo Mondragón: Suvremena čileanska arhitektura
 
 

NEDJELJA, 16. LISTOPADA 2016.
 
10:00 Početak programa
 
Ana Kučan
Numen / For Use
Patrik Schumacher
Iñaqui Carnicero
William J. R. Curtis