Natječaj: akumulator topline

 
Raspisan je natječaj za izradu umjetničko – likovnog rješenja akumulatora topline.
 
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
 
u organizaciji i provedbi
 
za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb
 
Objavljuje raspis za
 
Umjetničko – likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni
 
NATJEČAJ za izradu Umjetničko – likovnog rješenja akumulatora topline
 

10-15-01
 
 
INVESTITOR I NARUČITELJ
 

HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, koje zastupa direktor Damir Božičević

 
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ

 
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik dr.sc.Rene Lisac, dipl.ing.arh.
 
 

PRAVO SUDJELOVANJA

 
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan navedenih uvjeta:

– umjetnici sa završenom likovnom akademijom;

– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;

– dizajneri sa završenim Studijem dizajna;

– umjetnici sa redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, HDD, UHA i slično)
 
 

ROKOVI
 
Početak natječaja: četvrtak, 13.10.2016.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: nedjelja, 23.10.2016.

Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 23.11.2016.

 

Natječajne podloge su dostupne na poveznici http://bit.ly/2dvfZEz

 
 
NAGRADE
 
Ako do određenog roka stigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:
 
_____________________neto iznos____________bruto iznos

I. nagrada____________35.000,00 kn__________44.100,00 kn

II. nagrada____________21.000,00 kn__________26.460,00 kn

III. nagrada___________14.000,00 kn__________17.640,00 kn
 
 

Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 
 
OCJENJIVAČKI SUD
 
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Robert Križnjak, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a

prof. Franka Gojanović, dopredsjednica OS-a

Jelena Damjanović, dipl.novinar

Sandro Đukić, likovni umjetnik

Andrej Filetin, dizajner
 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Roman Vukoja, dipl.ing.arh.

 

Stručna savjetnica:

Sonja Jerković, dipl.ing.građ.
 

Tehnička komisija:

Luka Ćaćić, mag.ing.aedif.

Boris Vidaković, dipl. ing. arh.

 

Tajnica natječaja:

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

 

Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) i Uvjetima natječaja kojih su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
 
OCJENJIVAČKI SUD
 
 
izvor: DAZ