Poziv na 18. Sjednicu Predsjedništva DAŠ-a

P O Z I V
 

na 18. Sjednicu Predsjedništva DAŠ-a
 

Sjednica će se održati u srijedu, 21. prosinca 2016. godine u 18:00 sati u prostoru Urbanog centra Grada Šibenika, sa dnevnim redom :
 
1. Izbor predstavnika DAŠ-a u predsjedništvu UHA-e, i predstavnika u skupštini UHA-e
2. Izbor tajnika/ice DAŠ-a
3. Dogovor na temu provedbe javnog arhitektonskog natječaja NP KRKA – Hidroelektrana Krka
4. Dogovor na temu održavanja izložbe radova članova DAŠ-a
5. Izvještaj aktivnosti SOBE:
– Inicijativa Višnjan
– Urbact
– Izvještaj o javnoj tribini Javni prostor – politika – novac, održanoj u DAZ-u
– Prikupljanje materijala za katalog šibenske arhitekture, rasprava oko selekcije radova i načina prikazivanja
6. Rušenje kuće Matulja
7. Izrada dvomjesečnog izvještaja rada društva (newsletter) i ostali mogući načini financiranja društva od strane sponzora
8. Najava predavanja i razgovor o potencijalnim gostima
9. Razno

 

 
Nakon Sjednice u 19:30 h u prostoru Urbanog centra održat će se božićni domjenak Društva arhitekata Šibenik uz potporu Područnog odbora Zadar Hrvatske komore arhitekata.
 
 
Dario Crnogaća

Predsjednik DAŠ-a