Rezultati natječaja za spomen područje u Lovasu

OPĆINA LOVAS

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

 kk

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 kkkkkkkk

Likovni i Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni

NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

kkkkkkkk

SPOMEN PODRUČJE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

 kkkkkkkkkk

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Općina Lovas, Ul. Ante Starčevića 5, 32237 Lovas, OIB: 06939947940, Internetska adresa: http:// www.lovas.hr , koju zastupa načelnica Općine Lovas Tanja Cirba, dipl. novinarka; kontakt: opcina-lovas1@vk.htnet.hr, tel.br.: 032/525-096,

kkkkkkkkk

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

kkkkkkkk

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin)

kkkkkkkkk

 

Registarski broj natječaja: 72-19/LO-AU/NJN 

Evidencijski broj nabave: 13/18

k

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Sumještanima poginulim u Domovinskom ratu Općina Lovas želi odati počast gradnjom spomenika i uređenjem bivšeg minskog polja u Lovasu. Projekt provodi Općina Lovas u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Natječaj se provodi zbog složenosti zadatka koji je u realizaciji podijeljen u tri faze u skladu s mogućnostima financiranja te zbog značaja događaja u Lovasu na nacionalnom nivou kojeg treba dostojanstveno zabilježiti u prostoru kao trajno sjećanje.

Projektom se predviđa u konačnosti:

 • faza za realizaciju / izgradnja spomenika svim žrtvama u Domovinskom ratu s područja Općine Lovas i neposredno parterno uređenje
 • faza za realizaciju / hortikultura i parterno uređenje na cjelokupnoj površini čestice te definiranje info točaka i postavljanje info tabli
 • faza anketno / izgradnja zgrade Interpretacijskog centra

Parcela nekadašnjeg minskog polja je katastarska čestica k.č. 1715 k.o. Lovas u vlasništvu općine Lovas površine prema zemljišno knjižnom izvatku 16543 m2. Nalazi se na istočnoj granici sela Lovas uz prilaznu cestu Ulicu Josipa bana Jelačića (županijska cesta Ž-4174) sa njezine sjeverne strane.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivni su arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju i prema faznosti izvođenja. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

kkkkkkkk

Na natječaj, koji je trajao od 07.02.2019. god. do roka za predaju natječajnih radova 09.04.2019. god., zaprimljeno je ukupno 33 rada.

kkkkkkkk

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

 1. Antonio Grgić, dipl.ing.arh.

Članovi ocjenjivačkog suda

 1. Tanja Cirba, načelnica općine Lovas, dipl. novinarka
 2. prof. dr. art. Tihomir Matijević, akademski kipar
 3. Momir Pavletić, mag.ing.prosp.arch., ovlašteni krajobrazni arhitekt
 4. Marija Kolar, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

 1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Stručna savjetnica

Zdenka Predrijevac,  Konzervatorski odjel, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

kkkkkkkkkk

kkkkkkkk

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 28.04.2018. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

kkkkkkkkkk

I. Nagrada u neto iznosu 40.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 2:

 

AUTORI: Bernarda Silov dipl.ing.arh., Božica Dea Matasić red.prof.art., Kristina Rogić dipl.ing.arh., Davor Silov dipl.ing.arh.

kkk

 kkkkkkkkkkkk

II. Nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8:

 

AUTORI: Lidija Luić-Kmezić, dipl.ing.arh., Karla Luić-Kmezić, Dorotea Garašić, Matej Kušević, Pavo Đukan, Adriana Šišul, Karlo Ris

kkkkkkkkk

ćććććć

III. Nagrada  u neto iznosu 16.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11:

 

AUTOR: BIRO projektni tim: Hrvoje Arbanas, Anita Elez, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić

 ddddddd

kkkkkkkkkk

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 1.600.000,00kn + PDV.  Od tog iznosa:

 • 800 000,00 + PDV za izradu, transport i montažu spomenika i autorski honorar umjetnika koji izrađuje spomenik
 • 800 000,00 + PDV za parterno uređenje cijele parcele

kkkkk

Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja – zgrada Interpretacijskog centra, ni projekt vizualnih komunikacija odnosno dizajn sadržaja info tabli.

mmmmm

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

mmmmm

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja             

mmm

mm