25. Sjednica Predsjedništva DAŠ-a

 
P O Z I V
 
na 25. Sjednicu Predsjedništva DAŠ-a
 
Sjednica će se održati u četvrtak, 21. studenog 2019. godine u 19:30 sati u prostoru
arhitektonskog ureda March, na adresi Ulica kralja Zvonimira 98, sa dnevnim redom :
 
1. Izvještaj o aktivnostima i projektima u kojima sudjeluje DAŠ
2. Najava aktivnosti DAŠ-a za studeni i prosinac u 2019. godini
3. Dogovor oko termina i mjesta održavanja izborne sjednice Skupštine DAŠ-a
4. Dogovor oko plaćanja zaostalih računa za članstvo u UHA-i za 2013. i 2014.
godinu
5. Razno