Obavijest članovima o produženju roka važenja eOI u postupcima e-Dozvole

Hrvatska Komora arhitekata je poslala obavijest:

Važenje eOI u postupcima e-Dozvole produljeno do 31. svibnja 2020. godine.

Dostavljamo Vam ponovno i nove upute vezano uz e-Dozvole:

https://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/edozvola—azurirane-upute,3866.html