Članovi

 

Molimo sve članove DAŠ-a koji nisu evidentirani na stranici, ili su im podaci nepotpuni, javiti se na info@d-a-si.hr

ALFIERNASTJAprostor.sibenik@gmail.com
ALAVANJAMILJENKOalami@net.hr
BARANOVIČLUKAlukabaranov@gmail.com
IVČEVIĆ BERLENGI IVONAivona@arhideja.eu
BJAŽIĆ KLARIN TAMARA
BUCATMARIANA
CHIABOVMARKOmarkochiabov@gmail.com
CRNOGAĆADARIOdariocrnogaca@gmail.com
CUKROVIVAiva.birin@gmail.com
ČELARMARIJAmcelar@arhitekt.hr
ČELARSILVANAsilvana.celar@sibenik.hr
ČERVARGUSTAVgustav.cervar1@si.t-com.hr
ČOROVIĆ GRUBIŠIĆLJILJANAljiljana.corovic@si.t-com.hr
DULIBIĆFRANAfrana.dulibic@gmail.com
GUNJAČADIJANAdigunjaca@gmail.com
HULJEVJOSIPj_huljev@yahoo.com
JAJACLINOlino.jajac@si.t-com.hr
KARAĐOLEMATILDAmatilda.karadzole@si.t-com.hr
KNEŽEVIĆJUREjureknezevic.si@gmail.com
KRAJINATOMISLAVsinopsis@si.t-com.hr
LASINOVIĆDAMIRdamir@arx.hr
LOZIĆIVANAivana@25zarez4mm.hr
LOVRIĆMARINAmarinavucic@gmail.com
LUČEVDAMIRdamir.lucev@zpu-skz.hr
PAIĆMARKOmarko@25zarez4mm.hr
PAMUKOVIĆIVANAivana.pamukovic@gmail.com
PETKOVIĆIVApetkovic.iva@gmail.com
PETROVIVApetrov_iva@yahoo.com
RUPAMARIJAmarija.rupa@gmail.com
STOŠIĆŽIVANAzivana.stosic@min-kulture.hr
ŠAINŽELJKOzeljko.sain@gmail.com
SELAKANAaselak0@gmail.com
ŠKUGORROBERTArobertaskugor@gmail.com
ŠODALOVRElovre.soda@gmail.com
ŠTAMPALIJAANTEantestampalija@gmail.com
TRIVAMIAtriva.mia1@gmail.com
VRBANANTE
VUDRAGJOŠKOav-consulting@si.t-com.hr
ZANINOVIĆPETRApetrazaninovic@gmail.com
ZANINOVIĆSILVAzaninovic.silva@gmail.com
ZORIĆIVANivan.zorich@gmail.com
ŽIVKOVIĆIVANAivana@arx.hr
ŽIVKOVIĆJUREjure.zivkovic@gmail.com

Poštovane kolegice i kolege,

 

Statut našeg Društva kojeg je donijela Skupština utvrdio je da su prava i dužnosti članova Društva plaćati članarinu, a Društvo je dužno voditi registar svojih članova.

Odlukom Predsjedništva DAŠ-a godišnja članarina za 2019. godinu iznosi 150,00 kn za redovne članove. Umirovljenici, zaposleni u programu stručnog osposobljavanja i studenti oslobođeni su plaćanja članarine.

 

Ukoliko želite postati član ili produžiti svoje članstvo, uplatu je potrebno izvršiti prema detaljima u PDF dokumentu niže.

dopis za clanarine 2019.