Natječaj Varaždin

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin u organizaciji i provedbi UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)