Tower House Andersson Wise

Svjetski priznat arhitekt Anderson Wise ima jedinstveni pristup pri izradi projekta Tower House-a, gdje s e umanjuje trag urbanog , a maksimizira spektakularni pogled u skladu s prirodom.

Detalji na:

http://kontraplan.com/site/2012/03/02/tower-house-by-andersson-wise/