Natječaj Sakralni i društveno-kulturni centar Gornja Vežica

GRAD RIJEKAhttp://www.d-a-r.hr/plugins/kalendar/event.php?id=145

u organizaciji i provedbi
DRUŠTVA ARHITEKATA RIJEKA (DaR)

raspisuje
javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni (za realizaciju)

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenjasakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici u Rijeci

JAVNI NARUČITELJ I RASPISIVAČ
GRAD RIJEKA, Korzo 16 Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel

INVESTITORI
GRAD RIJEKA, Korzo 16 Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersne
lRIJEČKA NADBISKUPIJA, Ul. Ivana Pavla II. 1, Rijeka,  koju zastupa Mons. Ivan Devčić, nadbiskup metropolitORGANIZATOR I

PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DaR), Đure Šporera 8, Rijeka, koje zastupa predsjednik Igor Rožić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja:  4. travnja 2012.
Predaja natječajnih radova do: 12. lipnja 2012.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:  30. travnja 2012.
Završetak rada Ocjenjivačkog suda najkasnije do:  17. srpnja 2012.

Natjecateljima će se s Pozivom na natječaj staviti elektronički na raspolaganje Opći uvjeti natječaja i Projektni zadatak. Budući da iz tehničkih razloga pojedine dijelove dokumentacije nije moguće neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje, cjelokupnu natječajnu dokumentaciju na digitalnom mediju natjecatelji mogu preuzeti na adresi Društva arhitekata Rijeka, Dežmanova 2a, radnim danom od 9-17h, telefon 051/585-829, mail drustvoarhitekatarijeka@gmail.com. Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid i na www.d-a-r.hr.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje četiri (4) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I.   nagrada  40.000,00 kn
II.  nagrada  25.000,00 kn
III. nagrada  15.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Članovi:
Vlč. Piotr Modrzejewski, dipl. teol. i dipl.ing. elektr., predstavnik raspisivača
Mr.sc. Olga Magaš, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik raspisivača
Eligio Legović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt ,predstavnik provoditelja
Krešimir Rogina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik raspisivača
Silvije Novak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenik  člana:
Srđan Škunca, dipl.ing.arh. i građ., predstavnik raspisivača

Konzultantica:
Ljiljana Črnjar, viša knjižničarka, Gradska knjižnica Rijeka

Tehnička komisija:
Maja Lakoš Hlavica, dipl.ing.arh. predstavnica raspisivača
Nikola Fabijanić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja:
Maja Čukelj, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Ovaj natječaj provodi se u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 141-12-RI-AU.