ApolitikA INTRO

Poziv za sudjelovanje na Radnoj konferenciji

ApolitikA INTRO
Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja
Poštovani,
U ime Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Savjeta prostornog uređenja Države, Hrvatske komore arhitekata, Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore inženjera građevinarstva pozivamo Vas na Radnu konferenciju koja je uvod u javno savjetovanje o prijedlogu dokumenta  „Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020ApolitikA – Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja“. Radna konferencija ce se održati 11. svibnja 2012. godine u Hotelu Westinu Zagrebu.
Cilj konferencije ApolitkA INTRO je prezentirati dosadašnji rad Radne skupine na dokumentu ApolitikA uz poziv sudionicima da razgovaraju i kreativno oblikuju prijedloge za nadogradnju teksta, te na taj način doprinesu nacrtu konačnog dokumenta.
Usvajanjem Arhitektonske politike želi se materijalizirati javni interes za kvalitetu sveukupnog izgrađenog okoliša, potaknuti procese održivog razvoja, brigu o javnom prostoru, unaprjeđenju oblikovnih vrijednosti zasnovanih na lokalnim specifičnostima, zaštiti zdravlja, klime i sigurnosti.
Arhitektonska politika ciljano doprinosi razvoju arhitekture koja oblikuje prostore u kojima svakodnevno živimo i radimo. Stoga držimo ključnim podizanje svijesti putem rasprave o značaju, uvjetima i mogućnostima arhitekture u Hrvatskoj.Vaše je sudjelovanje na ovoj radnoj konferenciji od velikog značaja budući smatramo da je uz Vaš stručni doprinos moguće poticajno nadopuniti dokument, te stvoriti preduvjete za njegovu uspješnu implementaciju.
Gost konferencije ApolitikA INTRO je Rob Docter, predsjednik Europskog foruma za arhitektonske politike (EFAP-a – European Forum for Architectural Policies), koji će predstaviti razvoj i iskustva zemalja članica EU u kojima je implementacija arhitektonskih politika, kao odraza javnog interesa, značila dodatni poticaj sveukupnom kulturnom i gospodarskom razvitku.
Pozvani sudionici su predstavnici ministarstava, državnih zavoda, ureda i agencija, znanstvenih i kulturnih institucija, strukovnih organizacija, akademske zajednice, javnih poduzeća i organizacija civilnog društva te istaknuti pojedinci. Budući je broj sudionika ograničen, ljubazno Vas molimo da ispunite prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu.
Sudjelovanje na Radnoj konferenciji je bez kotizacije.
S poštovanjem
Ministar Ivan Vrdoljak
U prilogu:
Program Radne konferencije
Prijavni Obrazac
Lista pozvanih predstavnika