Natječaj za uređenje Parka pomirenja u Vukovaru

park-pomirenja-vukovar

UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

Opći uvjetii_Park pomirenja_2013-03-28_PDF

 

N A T J E Č A J
ZA UREĐENJE PARKA POMIRENJA U VUKOVARU
RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dia
Sredstva za provedbu natječaja osigurava Grad Zagreb.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne (diplomirani inženjeri arhitekture i krajobrazni arhitekti) fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
ROKOVI
Početak natječaja: srijeda, 3. travnja 2013.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 17. travnja 2013.
Rok predaje natječajnih radova: ponedjeljak, 3. lipnja 2013. do 16h
Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u UHA, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/5509705, fax 01/4816197, e-mail: tajnistvo@uha.hr, uz 300,00 kn plativih u gotovini na blagajni UHA ili žiro-račun UHA br. 2360000-1101550751 Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge natječaja za uređenje Parka pomirenja, s pozivom na broj OiB.
Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata
NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:
I. nagrada     40.000,00 kn
II. nagrada     24.000,00 kn
III. nagrada     16.000,00 kn
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) članice:

1. Kata Marunica, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, predstavnica UHA
2. dr.sc. Mara Marić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA
3. Mirjana Miškić Domislić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA

Zamjenica članice OS-a
Fani Frković, dipl.ing.arh, predstavnica UHA

Konzultantica
Žaklina Pul, predstavnica Grada Vukovara

Tehnička komisija
Margita Grubiša, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja
doc.dr.sc. Petra Pereković, mag.ing.prosp.arch.
Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma  (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbora za natječaje 159-13-VK-UA.
OCJENJIVAČKI SUD