Otvorenje izložbe ‘Hrvatski muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1995. – 2015.’

 
Otvorenje izložbe ‘HRVATSKI MUZEJ ARHITEKTURE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 1995. – 2015.’ održat će se 12. 04. 2016. u 19 sati u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, ul. Ivana Gorana Kovačića 37, Zagreb
 

HMA_20_POZIVNICA-2
 
Sukladno temeljnoj misiji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – radu na promicanju znanstvenog i umjetničkog života naroda – u krilu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovane su brojne kapitalne kulturne, umjetničke i znanstvene institucije, od kojih su se neke s vremenom osamostalile i nastavile djelovati izvan okvira Akademije. Ideja o osnivanju Hrvatskog muzeja arhitekture inicirana je 1991. godine u Akademijinom Razredu za likovne umjetnosti, kada je zaključeno da se dotadašnja djelatnost Kabineta za arhitekturu i urbanizam proširi na muzejsku djelatnost. Ova se aktivnost odvijala u okolnostima Domovinskog rata, kada je naša arhitektonska baština, uključujući čitave gradove, bila ugrožena, što je dodatno motiviralo napore da se ona na primjeren način afirmira i zaštiti.
Istodobno, na svjetskoj sceni događao se svojevrsni „bum“ arhitektonskih izložaba, kao i veliki porast interesa javnosti i stručnjaka za sve
formate medijalizacije i muzealizacije arhitekture. Tako je dugoročna strateška inicijativa Razreda za likovne umjetnosti o afirmaciji naše arhitektonske kulture ujedno bila i odgovor na neposredne rastuće potrebe javnosti i same arhitektonske discipline za ovom vrstom djelatnosti.
Glavni pokretač akademijina projekta osnivanja Muzeja bio je pokojni akademik Miroslav Begović. Još prije početka djelovanja Muzeja, on je 1994.
godine u Bulletinu Razreda za likovne umjetnosti objavio članak pod naslovom Hrvatski muzej arhitekture, u kojem je obrazložio hitnost i
važnost potrebe pokretanja muzejske ustanove posvećene arhitekturi u Hrvatskoj te ocrtao njen profil, koji će se kasnije velikim dijelom
pretopiti u program temeljne djelatnosti Muzeja, koji se grana u dva osnovna smjera. U prvom se odvija sustavno skupljanje, obrada, znanstvena
interpretacija i reprezentacija arhivskog gradiva, koje nastaje stručnim, umjetničkim, pedagoškim i društvenim radom arhitekata, a u drugom medijalizacija arhitekture, koja se realizira u različitim formatima koji nama stoje na raspolaganju. Ovim obuhvatom aktivnosti Hrvatski muzej arhitekture HAZU uklapa se u opću sliku međunarodne arhitektonske muzejske mreže. Posjeduje upravo ona statistički najučestalija svojstva koja obilježavaju institucije koje u svom imenu nose naziv muzej arhitekture: smješten je u zaštićenom kulturnom dobru – vili Ehrlich-Marić u Zagrebu, orijentiran je na nacionalnu zbirku i dvadeseto stoljeće, a u njemu su smješteni zbirka, fotoarhiv, knjižnica, predavaonica i izložbeni prostor. Ono što ga također određuje je nacionalna misija, koju su mu namijenili osnivači Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ministarstvo kulture RH, kako je istaknuto i u njegovu nazivu. Muzej je registriran u ožujku 1995. godine, a tijekom 1996. godine u rad su se uključili i prvi zaposlenici Muzeja. U radnom sastavu Muzeja danas su četiri stalna zaposlenika. Nakon dvadeset godina Muzej izlazi iz prve – utemeljiteljske faze djelovanja, u kojoj su realizirana dva osnovna cilja: prikupljanje kritične mase muzejskog fonda i pokretanje svih temeljnih pravaca djelovanja. U praćenje rada Muzeja bili su uključeni akademici članovi Razreda za likovne umjetnosti, a posebno voditelji: pokojni akademik Miroslav Begović, potom pokojni akademik Boris Magaš i sadašnji voditelj akademik Andrija Mutnjaković, a uz njih i ostali arhitekti članovi Razreda uključujući pokojne akademike Antu Vulina i Andriju Mohorovičića.
Izložbenim programom i pratećom publikacijom u prigodi obilježavanja dvadesete godišnjice djelovanja Muzeja želimo kulturnu javnost želimo upoznati s dosadašnjim rezultatima rada Muzeja od kojih izdvajamo: više od osamdeset prikupljenih osobnih arhivskih fondova arhitekata, realizaciju stotinjak programa, publiciranje više od sedamdeset kataloga, knjiga i deplijana i formiranje specijalizirane knjižnice s oko trinaest tisuća naslova.

 
 
Izložba će biti otvorena do 16. 04. 2016., radnim danom od 11 do 19 sati.