Članovi

Molimo sve članove DAŠ-a koji nisu evidentirani na stranici, ili su im podaci nepotpuni, javiti se na info@d-a-si.hr

Poštovane kolegice i kolege,

Statut našeg Društva kojeg je donijela Skupština utvrdio je da su prava i dužnosti članova Društva plaćati članarinu, a Društvo je dužno voditi registar svojih članova.

Odlukom Predsjedništva DAŠ-a godišnja članarina za 2021. godinu iznosi 150,00 kn za redovne članove. Umirovljenici i studenti oslobođeni su plaćanja članarine.

Dopis za članarine 2021Ukoliko želite postati član ili produžiti svoje članstvo, uplatu je potrebno izvršiti prema detaljima u PDF dokumentu niže.

ALAVANJA MILJENKO
ALFIER BRUNA
ALFIER NASTJA
BARANOVIĆ FRANKA
BARANOVIĆLUKA
BILAN MARTINA
IVČEVIĆ BERLENGI IVONA
BJAŽIĆ KLARIN TAMARA
BUCAT MARIANA
CHIABOV MARKO
CRNOGAĆA DARIO
CUKROV IVA
ČELAR MARIJA
ČELAR SILVANA
ČERVAR GUSTAV
ČOROVIĆ GRUBIŠIĆ LJILJANA
DULIBIĆ FRANA
ERCEG BRANKICA
GUNJAČA DIJANA
HULJEV JOSIP
IVAS IVA
JAJAC LINO
KARAĐOLE MATILDA
KNEŽEVIĆ JURE
KRAJINA TOMISLAV

LASINOVIĆ DAMIR
LOZIĆ IVANA
LOVRIĆ MARINA
LUČEV DAMIR
NANJARA KATARINA
PAIĆ MARKO
PAMUKOVIĆ IVANA
PETKOVIĆ IVA
PETROV IVA
POPOVIĆ ZORAN
RUPA MARIJA
RUPIĆ MATE
SELAK ANA
SODAR MARIJANA
STOŠIĆ ŽIVANA
ŠAIN ŽELJKO
ŠODA LOVRE
ŠTAMPALIJA ANTE
TRIVA MIA
VRBAN ANTE
VUDRAG JOŠKO
VULIĆ SARA
ZANINOVIĆ PETRA
ZANINOVIĆ SILVA
ZORIĆ IVAN
ŽIVKOVIĆ IVANA
ŽIVKOVIĆ JURE

Tijela

PREDSJEDNIŠTVO

Iva Petrov (predsjednica)
Franka Baranović (potpredsjednica)
Silvana Čelar (član)
Damir Lućev (član)
Katarina Nanjara (član)

NADZORNI ODBOR

Iva Petrov
Marijana Sodar
Ivan Zorić

SUD ČASTI

Frana Dulibić
Živana Stošić

Statut

STATUT-Društva-arhitekata-Šibenik.pdf