Soba

Soba DAŠ je sekcija mladih Društva arhitekata Šibenik osnovana u listopadu 2012. godine.

Ciljevi Sekcije su predstavljanje i afirmiranje mladih šibenskih arhitekata (do 35. godina) i studenata arhitekture i njihovih radova na arhitektonskoj i kulturnoj sceni grada Šibenika, ali i šire.
U svom djelovanju Sekcija organizira i provodi projekte koji su od interesa za članove Sekcije i građane Šibenika, a sve s ciljem uključivanja mladih u probleme gradskog prostora te pokušaja da se isti riješe.

Umrežavanjem s drugim interesnim skupinama te uspostavljanjem dijaloga s javnosti namjera je Sekcije da poboljša kvalitetu društvenog i kulturnog života u gradu Šibeniku.