Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2011. godini

Poziv na dostavu dokumentacije o projektima ostvarenim u
periodu od 1.09.2010. – 1.09.2011.
 Rok za dostavu radova: 20. rujna 2011.

Propozicije:
Arhitekti koji žele sudjelovati trebaju biti članovi UHA-e (gradskih, županijskih ili regionalnih društava arhitekata) s reguliranom članarinom za 2011. godinu u matičnom društvu arhitekata.

Nagrade:
Sukladno “Pravilniku o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata” ostvarenja arhitekata prezentirana na godišnjoj izložbi konkuriraju za godišnje nagrade:

Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva
Drago Galić za najuspješnije ostvarenje u području stambene arhitekture
Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja
Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture

Pravilnik o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata:
dostupan u tajništvu UHA-e i na www.uha.hr

Prijavni obrazac:
Prijavni obrazac (u prilogu + na www.uha.hr ) mora biti ispunjen za svaki pojedini rad za koji se dokumentacija predaje.
Obrazac mora biti ispunjen ispravno (osobito točan naziv rada) i sadržavati sve podatke.

Način prezentacije:
Svaki rad treba biti prikazan na jednom plakatu (nekaširano), formata 420 x 891 mm, vertikalno, prema shemi (u prilogu + na www.uha.hr)

Fotodokumentacija i grafički prilozi:
Osim plakata, predaje se fotodokumentacija i grafički prilozi na formatu A4 pojedinačno uloženi u plastične mape za registrator, ograničeni na maksimalno 6 fotografija te nužno potreban broj nacrta (tlocrti, presjeci, pročelja iz idejnog ili glavnog projekta građevine)

A/fotografije ostvarenja: do formata A4, uz navod autora fotografija
B/grafički prilozi: do formata A4 s oznakom orijentacije i označenim grafičkim mjerilom u svakom priloženom nacrtu
C/tekstualna obrazloženja: pisano na posebnom listu do 1 kartice teksta (1800 znakova)
D/publicistika/nakladnički rad: predaje se u 3 primjerka

Digitalni materijal (dostaviti na CD-u):
–        1 fotografija (naziv fotografije: autor_naziv rada.jpg) po izboru autora za katalog (.jpg, 300 dpi, širina 18 cm, CMYK)
–        posebna mapa / folder / nacrti (.pdf),  fotografije (do  6) i tekstualno obrazloženje za arhivu UHA
–        ispunjena prijavnica (.doc)

Participacija za sudjelovanje:
iznosi 400,00 kn po jednom izloženom radu, a za svaki sljedeći rad 200,00 kn (PDV je uključen)

Podaci za uplatu:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/I

Opis plaćanja: Za godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2011. godini
Poziv na broj: članski broj
žiro račun: 2360000-1101550751

Matični broj: 3223043
OIB: 01152649489

Rok i mjesto predaje dokumentacije:
do utorka, 20. rujna 2011.
UHA, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb

Kontakt:
Monika Hrubi
Telefon: 01 481 61 40, faks: 01 48 16 197
E-mail: monika.hrubi@uha.hr

DOKUMENTI:

Izlozba prijavnica_2011 WORD

Shema plakata PDF