5. Hrvatski forum o održivoj gradnji

Održati 12. studenog 2011. godine u Velikoj dvorani Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Pozivamo Vas i sve Vaše članove društva da sudjelujete na ovogodišnjem Forumu. U centru pozornosti ove godine biti će pasivne kuće, u sklopu toga predavanje će imati arhitekti, investitori i vlasnici pasivnih kuća te developeri iz bankarskog sektora. Pored predavanja, biti će i panel rasprava te diskusija na tu temu.

www.holcim.hr