Krajobrazna arhitektura u prostornom planiranju

U Udruženju hrvatskih arhitekata će se u srijedu, 28.3. s početkom u 19h, u sklopu Sezone urbanizma, održati predavanje “Krajobrazna arhitektura u prostornom planiranju”. Predavanje obuhvaća šest zasebnih cjelina od kojih svaka, kroz primjere planova, projekata i studija pruža uvid u razna područja djelovanja krajobraznih arhitekata na području prostornog planiranja. Osim na područje djelokruga krajobraznih arhitekata ukazuje se i na zakonodavnu i provedbenu problematiku u planiranju te potrebu za jačim uklapanjem krajobraznih arhitekata u proces planiranja, kao i uklapanja same struke u zakonodavne okvire prostornog planiranja.

Predavanje je uvršteno u Program stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduje se s dva (2) boda.

Predavači:
Mislav Deželić, mag.ing.prosp.arch.,
Momir Slobođan Pavletić, mag.ing.prosp.arch.

————-
U nastavku izdvajamo nekoliko projekata koji će se predstaviti u okviru izlaganja.

1 / Zeleni sustavi – problematika nedostatka tipologije/kategorizacije zelenih površina u prostornom planiranju.

Primjeri:
– Grad Velika Gorica
– UPU naselja Perušić

2 / Sport i rekreacija- problematika planiranja i zaštite u prirodnom krajobrazu (odvodnja otpadnih voda i pročišćavanja iste, svjetlosno zagađenje, promjena mikroklime).

Primjer:
– UPU SRC Platak – skijalište/izletište

3 / Sanacija prostora u prostornom planiranju – problematika faznog/etapnog planiranja revitalizacije prostora

Primjer:
– UPU SRC Abesinija – sanacija/revitalizacija šljunčare po završetku eksploatacije

4 / Urbanistički plan uređenja TOZ – Studija zaštite krajobraznih vrijednosti

————-
O autorima:

Mislav Deželić, mag.ing.prosp.arch., ovlašteni je krajobrazni arhitekt, od 2008. godine zaposlen u arhitektonskom uredu Urbane tehnike d.o.o. u Zagrebu. Područje rada su krajobrazni projekti, studije i prostorni planovi. Kao stručni suradnik radio je na desetak usvojenih urbanističkih i detaljnih planova uređenja, a među realiziranim projektima mogu se navesti trg i javni prostor upravne zgrade Kraša, ljetna pozornica Tuškanac te nekoliko projekata krajobraznog uređenja privatnih parcela. U autorskom timu radio je i na nizu natječaja među kojima se mogu izdvojiti: Remetinec rotor-zapad/kazeta M1 (1. nagrada), poslovni centar Sopot (1.nagrada), Campus Borongaj (otkup) i Obrtnički dom (otkup).

Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch., ovlašteni je krajobrazni arhitekt, od 2007. godine zaposlen u Urbanističkom Zavodu grada Zagreba d.o.o. u Zagrebu. Područje rada su prostorni planovi, studije i krajobrazni projekti. Kao stručni suradnik radio je na tridesetak usvojenih prostornih, urbanističkih i detaljnih planova uređenja, nekoliko projekata krajobraznog uređenja prometnica, idejnih rješenja zelenih površina (tvornica, aqua park, šljunčara), krajobraznih studija te programa za izradu prostorno planske dokumentacije.