Studentski restoran i prateći sadržaji Kampusa Varaždin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUraspisuje otvoreni, državni, anonimni, za realizaciju i anketni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
STUDENTSKOG RESTORANA I PRATEĆIH SADRŽAJA KAMPUSA VARAŽDIN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

INVESTITOR I RASPISIVAČ
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, koje zastupa rektor prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe pod vodstvom ovlaštenog arhitekta člana Hrvatske komore arhitekata i pravne osobe registrirane za projektiranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja:utorak 21. kolovoza 2012.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak 07. rujna 2012.
Rok predaje natječajnih radova: ponedjeljak 22. listopada 2012.

Natječajne podloge mogu se naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/481 6151, fax 01/481 6197, e-mail: tajnistvo@uha.hr. Nakon izvršene narudžbe, podloge za natječaj dostavljaju se putem e-maila ili poštom uz plaćanje naknade poštanskih troškova ili podižu u Udruženju hrvatskih arhitekata.
Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16h u UHA-i, Trg bana J. Jelačića 3/1.

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:
I. nagrada 80.000,00 kn
II. nagrada 50.000,00 kn
III. nagrada 31.000,00 kn
Tri jednakovrijedna otkupa od po 13.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
prof. dr. sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh, predsjednik OS-a, za predstavnik Raspisivača, prorektor Sveučilišta u Zagrebu
Maja Kireta, dipl.ing.arh, dopredsjednica OS-a, predstavnik Provoditelja (DAV)
prof. dr.sc. Tihomir Hunjak, predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu, predstavnik Raspisivača
doc. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Zamjenik Člana OS-a
Vanja Rister, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Stručni savjetnici
Nenad Milijaš, mag. inf, predstavnik Raspisivača, ravnatelj Studentskog centra Varaždin
Bernard Marić, dipl. ing, predstavnik Raspisivača, pomoćnik ravnatelja za prehranu Studentskog centra u Zagrebu

Tehnička komisija
Duje Dvornik, dipl.ing.arh.
Darko Užarević, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata: 146/1-12-VŽ-AU

INVESTITOR I RASPISIVAČ
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, koje zastupa rektor prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe pod vodstvom ovlaštenog arhitekta člana Hrvatske komore arhitekata i pravne osobe registrirane za projektiranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja:utorak 21. kolovoza 2012.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak 07. rujna 2012.
Rok predaje natječajnih radova: ponedjeljak 22. listopada 2012.

Natječajne podloge mogu se naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/481 6151, fax 01/481 6197, e-mail: tajnistvo@uha.hr. Nakon izvršene narudžbe, podloge za natječaj dostavljaju se putem e-maila ili poštom uz plaćanje naknade poštanskih troškova ili podižu u Udruženju hrvatskih arhitekata.
Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16h u UHA-i, Trg bana J. Jelačića 3/1.

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:
I. nagrada 80.000,00 kn
II. nagrada 50.000,00 kn
III. nagrada 31.000,00 kn
Tri jednakovrijedna otkupa od po 13.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
prof. dr. sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh, predsjednik OS-a, za predstavnik Raspisivača, prorektor Sveučilišta u Zagrebu
Maja Kireta, dipl.ing.arh, dopredsjednica OS-a, predstavnik Provoditelja (DAV)
prof. dr.sc. Tihomir Hunjak, predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu, predstavnik Raspisivača
doc. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Zamjenik Člana OS-a
Vanja Rister, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Stručni savjetnici
Nenad Milijaš, mag. inf, predstavnik Raspisivača, ravnatelj Studentskog centra Varaždin
Bernard Marić, dipl. ing, predstavnik Raspisivača, pomoćnik ravnatelja za prehranu Studentskog centra u Zagrebu

Tehnička komisija
Duje Dvornik, dipl.ing.arh.
Darko Užarević, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata: 146/1-12-VŽ-AU

Opći uvjeti na http://www.uha.hr/direkt2010.php?tekst_id=3952.