Poziv na sudjelovanje

LOGO SOBA

Pozivamo članove Društva arhitekata Šibenik (studente arhitekture i mlade arhitekte do 35 godina) na sudjelovanje u izložbi projekata na temu prostora Šibensko-kninske županije.

ORGANIZATORI IZLOŽBE
Organizatori izložbe su članovi sekcije mladih arhitekata Društva arhitekata Šibenik – SOBA:
Jelena Babić, Dario Crnogaća, Ivona Ivčević, Sanja Vrančić, Petra Zaninović

TAJNIK IZLOŽBE
Jelena Babić, e-mail: babicka87@gmail.com; broj mobitela: 098/912-6412

MJESTO I VRIJEME ODVIJANJA IZLOŽBE
Izložba će se održati u Studiju galerije sv. Krševana (ex Galerija Matija) od 19.04. do 04.05.2013.
TEMA IZLOŽBE
Projekti mladih arhitekata i studenata arhitekture na temu prostora Šibensko-kninske županije.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju svi članovi DAŠ-a ili druge strukovne udruge na području Šibensko-kninske županije, a koji u trenutku objave ovog poziva imaju 35 godina ili manje.
Svaki autor može sudjelovati s max. jednim radom.
Izložba je neselektivna i svi radovi bit će izloženi.

ROK PREDAJE
Rok predaje je ponedjeljak 15.04.2013. do 20h.

FORMAT PREDAJE
1. Rad se predaje na max. 3 plakata A3 LANDSCAPE formata. Plakati se predaju u PDF formatu minimalne rezolucije 300 dpi.

2. Tekstualni dio rada se predaje u Office Word dokumentu s max 1800 znakova s razmacima.
Tekstualni dio treba sadržavati:
-ime i prezime autora
-naslov projekta
-godina /semestar izrade,
-ime i prezime mentora (ako ga ima)
-tekstualno obrazloženje projekta.
Za grafičko oblikovanje tekstualnog dijela rada zaduženi su organizatori, članovi Sobe.

3. Za audio-video Powerpoint projekciju radova potrebno je poslati minimalno 3 x A3 isključivo grafička prikaza u JPG formatu  i MP3 po vlastitom izboru.

Po završetku izložbe radovi se ne vraćaju autorima.

Rad se šalje na e-mail adresu: soba@d-a-si.hr