Buduća namjena i uređenje tvrđave sv. Ivana u Šibeniku

sibenik

Grad Šibenik i Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac
Vas pozivaju na javnu raspravu i predlaganje ideja
za buduću namjenu i uređenje tvrđave sv. Ivana u Šibeniku

koja će se održati u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić 4. srpnja s početkom u 19 sati.

Društvo je pokrenulo inicijativu za uređenje i valorizaciju tvrđave sv. Ivana, prvi korak je izrada idejnog rješenja uređenja kojim bi se definirala buduća namjena tvrđave. Po prvi put u Hrvatskoj građani će imati priliku aktivno sudjelovati u promišljanju buduće namjene važnog gradskog prostora, što je u EU ustaljena praksa.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele doprinijeti kreiranju ideje uređenja i valorizacije tvrđave sv. Ivana da do 15. srpnja 2013. predaju koncept u kojem će iznijeti svoje viđenje buduće namjene i uređenja tvrđave. Koncept treba kreirati u kontekstu sagledavanja vrijednosti tvrđave kao važnog kulturno-povijesnog spomenika. Potrebno je voditi brigu o stvaranju interakcijskih odnosa između prirodnog ambijenta u kojem je smještena utvrda i grada koji je okružuje. Područje obuhvata potrebno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta i novih mogućnosti. Očekuje se da kroz planersku viziju budu predložene ideje valorizacije ovog prostora koje će Šibenik prepoznati kao grad tvrđava.

Koncepte treba predati najkasnije do 15. srpnja 2013. na e-mail adresu drustvo.juraj.dalmatinac@gmail.com. Koncepti nisu ograničeni brojem riječi, skica i slika. Komisija sastavljena od predstavnika Društva i Grada Šibenika će u roku od 10 dana odabrati najbolji koncept, njegove dijelove ili više njih na temelju kojih će se formirati konačna ideja namjene i uređenja tvrđave sv. Ivan. Više informacija o javnoj raspravi moći ćete saznati na www.sibenik.hr ili www.jurajdalmatinac.com .
Ideje se neće smatrati autorskim djelom te neće biti otkupljivane i nagrađivane. Grad Šibenik i Društvo Juraj Dalmatinac zadržavaju pravo na upotrebu izabranog koncepta/ideje za daljnje uređenje tvrđave sv. Ivan. Ovaj javni poziv nije obvezujući za Grad Šibenik i Društvo Juraj Dalmatinac.

Svima koji se odazovu ovom pozivu unaprijed od srca zahvaljujemo.