Program 4. kongresa hrvatskih arhitekata

arheološki muzej

Program prvog dana 4. kongresa hrvatskih arhitekata
Uspješna interakcija na posljednjem izdanju Kongresa poučila nas je da trebamo osnažiti takav pravac djelovanja te staviti naglasak na ‘otvorenom / participativnom formatu’ koji uključuje veći broj okruglih stolova i diskusija umjesto predavanja. Otvoreni format Kongresa nije sagledan samo kroz mogućnost uključivanja kolegijalnih intervencija,već i kao sudjelovanje stručnjaka koji se kroz djelovanje u srodnim disciplinama bave pitanjem prostora.
Prvog dana Kongresa naglasak je na trenutno najaktualnijim hrvatskim temama koje se neće obraditi isključivo s gledišta arhitekture već i s drugačijeg stajališta; sociološkog, političkog, ekonomskog i geografskog. Pozvani su stručnjaci iz srodnih disciplina koji će nam ukazati na te drugačije pristupe nama važnim temama.
Kongres otvaramo s temom koja dotiče sadašnju hrvatsku zbilju tj. problematiku prostora; “Strategija prostornog uređenja RH”. U diskusiji sudjeluju: u ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Držislav Dobrinić, dipl.ing.arh., (savjetnik u Kabinetu ministrice);  prof.dr.sc. Srečko Pegan dipl.ing.arh., (član savjeta prostornog uređenja države); prof.dr.sc. Maja Fredotović, dipl.oecc. (stručnjak u prostornoj i urbanoj ekonomiji, kao i teorijama razvoja); doc.dr.sc. Aleksandar Lukić , dipl. geogr. (vodeći stručnjak na temu ruralnog prostora); prof. dr.sc. Anka Mišetić (specijalistica u području prostorne sociologije), dr.sc. Jakša Puljiz, dipl.oecc., zamjenik ministra regionalnoj razvoja i fondova Europske unije (stručnjak u regionalnoj ekonomiji) te Ministar turizma mr.sc. Darko Lorencin, dipl.oecc.
U sklopu navedene panel diskusije propitujemo postoji li ukupna razvojna strategija i da li se razvija kao preduvjet za prostornu strategiju. Zatim, da li je sadašnje stanje teritorijalnog ustroja ograničenje u strateškom smislu. Govorit ćemo i o integriranom prometnom sustavu i koji su razvojni potencijali integriranih infrastrukturnih zahvata. Neizostavno raspravljamo o gospodarenju teritorijem u priobalnom području, pitanju ekspanzije te vrednovanje i afirmacija neizgrađenog prostora, prirodnog i poljoprivrednog krajolika.
Sljedeća rasprava je “Novi momenti za hrvatski prostor i arhitekturu” i obrađuje temu “Moment legislative”, u sklopu koje je naglasak na važnim legislativnim promjenama koje će uvjetovati buduće djelovanje struke – novi zakon o gradnji i prostornom uređenju, zakon o strateškim ulaganjima  i više. Razgovaramo o njihovom smislu, projekciji i provedbi! U raspravi sudjeluju: prof.dr.sc. Nenad Zakošek, dipl.pol. (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) , u ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sudjeluje Davorin Oršanić, dipl.ing.arh., (pomoćnik ministrice za inspekcijske poslove), zatim Darko Martinec, dipl.ing.arh. i  Tamara Stantić Brčić dipl.ing.arh. (predstavnici HKA u odborima MGIPU za izradu zakona o gradnji i prostornom uređenju) te Sandra Zorić, dipl.ing.arh., (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Grad Zagreb).
Okrugli stol će otvoriti trenutno najvažniju temu u Hrvatskoj koja je do danas potakla brojne polemike a to je novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Želja nam je raspraviti u kojoj mjeri legislativni zahvati mogu / trebaju poboljšati sljedeće:  poslovnu klimu, vrednovati prostor kao temeljni resurs, pružiti razvojno okružje za arhitektonsku i druge inženjerske djelatnosti, biti poticaj arhitektonskoj izvrsnosti, osigurati participaciju u prostornom razvoju, pospješiti postizanje temeljnih društvenih standarda (stanovanje, obrazovanje, zdravstvo) te kako u legislativnim postupcima možemo bolje surađivati.
Nastavljamo dalje jasnim slijedom s temom Moment investitora :“Arhitektura u investicijskom procesu! Ovdje ćemo raspravljati o investicijama i gradnji, odnosu s investitorima te o poziciji arhitekata u tom procesu. U raspravi će sudjelovati predstavnici najvećih graditeljskih tvrtki i drugi razni stručnjaci. Do sada su svoje sudjelovanje potvrdili: Filip Filipec, dip.ing.građ, glavni direktor Tehnike d.d., prof.dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh. (prorektor za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu), Boris Andrić iz Jones Lang La Salle, dr.sc. Jakša Puljiz, dipl.oecc., zamjenik ministra regionalnoj razvoja i fondova Europske unije (stručnjak u regionalnoj ekonomiji), Tomislav Matija Varga, dipl.ing., (Regionalni voditelj i generalni direktor, Erste Group Immorent Hrvatska) te predstavnici Ministarstva gospodarstva, turizma, zaštite okoliša.
Nakon rasprave o investicijskom procesu za govornicu nam dolazi Dickon Robinson, nezavisni savjetnik za graditeljstvo, stanovanje, razvoj nekretnina, održivosti i urbanizma u organizacijama u vladi Velike Britanije . Robinson će govoriti prostornoj strategiji Europske unije 2020.
Na Robinsonovo predavanje nastavlja se rasprava na temu “Arhitektonska djelatnost u EU”. Govorit će se o tome kako arhitekti djeluju unutar granica Europske unije, koja su naša prava u uniji i koja prava imaju arhitekti iz drugih zemlja u Hrvatskoj. Bitno je naglasiti da u će u ovoj raspravi sudjelovati kolege iz susjednih zemalja; Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke.

Popratna događanja – Esseker centar i izložbe
U duhu otvaranja i jačanja interakcije ove smo godine jedan dio 4. Kongresa hrvatskih arhitekata otvorili ne samo za sudionike već i za građane Osijeka kroz brojne sadržaje koji će se cjelodnevno održavati u Esseker centru u Osijeku!  Od petka 27. rujna do nedjelje 29. rujna unutar Esseker centra nalazit će se brojni zabavni i edukativni sadržaji;  istaknuti arhitekti davat će besplatne arhitektonske savjete građanima Osijeka. Provesti će se radionice Mala škola arhitekture u suradnji s osnovnim školama i vrtićima Osijeka (program Arhitektura i djeca), kao i  radionice Savjeta za zelenu gradnju. U Esseker centru Kongres organizira projekcije, predavanja, izložbe, info pultove, sajam knjiga i časopisa, Lounge bar s besplatnom internet zonom. Ukratko: Esseker centar je mjesto susreta arhitekata s arhitektima, arhitekata  s raznim dionicima u gradnji i opremanju prostora te arhitekata s građanima Osijeka.
U večernjim satima će se u Arheološkom muzeju otvoriti izložba “47. zagrebački salon”, izložba suvremenog likovno-umjetničkog stvaralaštva na kojoj hrvatski arhitekti imaju priliku pokazati dosege suvremene produkcije. Također će se u Galeriji Kazamat otvoriti izložba “Nagrađena hrvatska arhitektura” a otvorenje izložbe prati domjenak, projekcije i naravno dobro druženje!

Program Kongresa i Esseker centra ćemo još nadopunjavati te Vas pozivamo da nas redovito pratite na www.uha.hr.