Natječaj za izradu arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM

alu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

u organizaciji i provedbi

UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

raspisuje Arhitektonsko-urbanistički, međunarodni,
javni, anonimni, za realizaciju,
otvoreni, u jednom stupnju

N A T J E Č A J
za izradu arhitektonsko – urbanističkog rješenja

Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti

ALUARTFORUM

INVESTITOR I RASPISIVAČ: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg maršala Tita 14,

koje zastupa rektor, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke i pravne osobe stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 27.1. 2014.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: utorak, 18.2.2014.
Rok predaje natječajnih radova: ponedjeljak, 31.3.2014. do 16.00h

Natječajne podloge mogu se naručiti,  uz ostavljanje osobnih podataka, radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J.Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/5509705, fax: 01/481 6197, e-mail: tajnistvo@uha.hr. Nakon izvršene narudžbe, podloge za natječaj dostavljaju se putem e-maila ili poštom uz plaćanje naknade poštanskih troškova ili podižu u Udruženju hrvatskih arhitekata. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16h u UHA-i, Trg bana J.Jelačića 3/I.

NAGRADE

Ako do određenog roka pristigne najmanje šest (6) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu:

 

                                                                  Broj nagrada                     *Bruto iznos

I. nagrada                                                            1                             113.400,00 kn

II.  nagrada                                                           1                                68.040,00 kn

III. nagrada                                                          1                                45.360,00 kn

 

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

  1.  prof.Peter Zumthor, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda,
  2.  prof.Bojan Baletić, dipl.ing.arh., dopredsjednik Ocjenjivačkog suda,
  3.  red.prof.art Peruško Bogdanić,
  4.  red.prof.art Slavomir Drinković,
  5.  prof. Dražen Juračić, ovl.arh.,
  6.  prof.Francisco Mangado, dipl.ing.arh.,
  7.  prof.Veljko Olujić, ovl.arh.

Zamjenik člana

Svebor Andrijević, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija

dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh.
Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

 

Tajnica natječaja

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.
Natječaj je raspisan u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata: 173-14-ZG-UA.

OCJENJIVAČKI SUD

 

OPCI_UVJETI_ALUARTFORM