Inicijativa za novu česmu u Šibeniku

 
U nastojanju širenja ideje veće dostupnosti besplatne pitke vode u javnim prostorima gradova, u suradnji projekta Ars Publicae/ program “VODA I JAVNI PROSTOR”, SOBE Društva arhitekata Šibenika, platforme 1POSTOZAGRAD i Zavičajne škole pokrenuta je incijativu da se ponovo postavi česma s besplatnom pitkom vodom na dijelu rive kod trga Pavla Šubića u Šibeniku i to povodom ovogodišnje 950. obljetnice prvog pisanog spomena grada Šibenika.
 
tumblr_inline_oe82uazclf1r0q9lg_1280
 

 
Predmet: Incijativa za novu česmu za besplatnu pitku vodu u zoni trga kod zgrade Županije
 
29. rujna 2016.
 
Grad Šibenik
 
Ured gradonačelnika
 
Tajništvo Grada
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti
 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
 
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju
 
 
Poštovani/a,
 
Predlažemo da se ponovo postavi česma s besplatnom pitkom vodom u zoni trga kod Županije i to povodom 950. obljetnice prvog spomena Šibenika.
 
Na predmetnoj je lokaciji česma nekad postojala budući da se upravo tamo nalazio i izvor pitke vode.
 
tumblr_inline_oe838msmmf1r0q9lg_400
Nekadašnja česma na Voćnom trgu u Šibeniku. Incijativa predviđa vraćanje suvremeno oblikovane česme na toj važnoj lokaciji uz rivu.
 
Česma je s vremenom i zbog neodržavanja nestala, a smatramo da je treba vratiti i to uvažavajući nove (prostorne i druge) okolnosti, oblikovne mogućnosti te realnu potrebu za većom dostupnošću besplatne pitke vode u javnom prostoru grada kao nužnom standardu opremljenosti javnih prostora, odnosno civilizacijskom dostignuću.
 
Česme za besplatnu pitku vodu u javnom prostoru povijesna su i poželjna karakteristika ne samo mediteranskih gradova i za njima u pravilu postoji velika potreba. Činjenica da u tome dijelu grada ne postoji nijedna česma, samo dodatno ukazuje na potrebu nove česme u zoni gdje je nekad i postojala – i to s razlogom.
 
 
POVIJESNO UTEMELJENJE I DIO ŠIBENSKE TRADICIJE
 
U povijesti Šibenika prve moderne javne česme postavljene su u 19. stoljeću u vremenu gradonačelnika Ante Šupuka koji je kroz projekt dovođenja vode za potrebe željeznice prepoznao i ovaj oblik vodoopskrbe za dobrobit svih građana Šibenika.
 
Na tome tragu želimo i da Šibenik našega vremena da svoj doprinos javnom prostoru grada kroz gestu dostupne pitke vode, pritom oslanjajući se upravo na povijest same lokacije i činjenicu da je česma (fontana) na tome prostoru i ranije postojala.
 
Ujedno, vodeći se suvremenim potrebama i praksom u mnogim gradovima, smatramo da bi upravo česma u predloženoj zoni trebala označiti iskorak prema boljoj komunalnoj opremljenosti grada i dostupnosti pitke vode u javnom prostoru općenito.
 
Nova česma oblikovno treba osigurati da voda bude lako dostupna svim dobnim skupinama, ali i životinjama tj. kako je to praksa u razvijenim sredinama, a to je moguće kroz suvremeno rješenje.
 
Podsjećamo i na činjenicu da Šibenik kroz povijest uvažavao potrebu vode za sva živa bića, pa tako i danas postoji pojilo za pse u ulici kralja Tomislava kao jedna od gradskih osobitosti koja ukazuje na plemenitost Šibenčana, a životinjama znači spas od žeđi.
 
tumblr_inline_oe83aona6k1r0q9lg_1280
“Amor de cani”, Ulica kralja Tomislava, Šibenik
 
Važnost nove česme na predloženoj lokaciji trga Pavla Šubića je i dodatno izražena jer u tom važnom dijelu grada i segmentu glavne rive pristup pitkoj vodi sad ne postoji, ali postoji velika potreba za pristup besplatnoj pitkoj vodi.
 
 
MIKROLOKACIJA NOVE ČESME I STVARANJE BORAVIŠNIH I AMBIJENTALNIH KVALITETA MJESTA
 
Ranija česma (fontana) na predloženoj lokaciji nalazila se otprilike ispred hotela Jadran. Smatramo da česmu ne treba postavljati ponovo na točno istu lokaciju s obzirom da su se odnosi promijenili, već da je uputnije i za grad bolje da nova česma bude na prostoru susjednog trga Pavla Šubića (trga kod Županije).
 
Tamošnji javni prostor suvremeno je riješen, dok je postojeći zeleni otok kod ulaza u zgradu Županije, kao kasnije i manje uspješno rješenje, moguće modificirati na način da tamo ili drugdje na tome trgu bude (i) česma.
 
Nova česma ne bi trebala remetiti prostorne odnose trga, već uvažavajući postojeće vrijednosti, lokaciju dodatno nadograditi.
 
Uvažiti treba i činjenicu da se trg koristi za razne manifestacije, o čemu valja voditi računa kod odabira mikrolokacije za smještaj buduće česme.
 
Smatramo da je osobito važno da se s novom česmom stvori i nova vrijednost socijalnog prostora grada tj. da česma bude mjesto okupljanja i sastajanja, a što se može postići kroz pažljivo umještanje u prostor i samo oblikovanje česme.
 
Alternativno, potencijalne lokacije za novu česmu su zeleni otoci uz šetnicu uz rivu, no u tome slučaju treba ići za minimalnijim rješenjima kako bi se maksimalno očuvale zelene površine.
 
No, s obzirom na važnost i potencijale lokacije, ipak smatramo da je prostor trga Pala Šubića upravo idealan za smještaj nove i suvremeno oblikovane česme posvećene 950-oj obljetnici prvoga spomena Šibenika.
 
 
MALI JAVNI NATJEČAJ
 
Predlažemo da gradske stručne službe, u suradnji sa stručnjacima interdisciplinarnog profila, prvo odrede točnu lokaciju i program za novu česmu, pritom uvažavajući novnonastale prostorne odnose i činjenicu da česma treba biti na vidljivom i dobro odabranom mjestu, ali u zoni gdje se i ranije nalazila, te nuditi mogućnost jednostavne konzumacije vode za sve ciljane skupine.
 
Mišljenja smo da ne treba podizati kopiju nekadašnje česme čija je vrijednost, prije svega, bila u činjenici da je omogućavala pristup besplatnoj pitkoj vodi na bitnoj i frekventnoj lokaciji u središtu grada, što se ovom incijativom nastoji afirmirati i ponovo ostvariti.
 
tumblr_inline_oe83e6vf2k1r0q9lg_500
Česma ispred Lučke kapetanije, uklonjena 1990-ih
 
Zato predlažemo da Grad Šibenik za samo oblikovanje nove česme raspiše mali javni natječaj u suradnji s mjerodavnim strukovnim tijelima, a kako bi se iznašlo najbolje, kvalitetno i atraktivno suvremeno oblikovno rješenje.
 
Smatramo da Šibenik zaslužuje najbolje, a put do najboljeg rješenja je javni natječaj temeljen na kvalitetnom programu i uz kompetentno žiriranje.
 
Spremni smo se i angažirati pri postavljanju programa te odabiru članova žirija koji bi lako mogli biti neki od najboljih stručnjaka u domeni prostora iz Šibenika, ali i iz cijele Republike.
 
Predloženi mali natječaj može biti tehnički jednostavno provediv i financijski nezahtjevan, a demonstrirao bi spremnost gradske uprave prema izvrsnosti i demokratičnosti pri oblikovanju komunalne opreme i samog javnog prostora te njegovog sadržaja od javnog interesa.
 
Nova česma ne bi predstavljala ni značajnu potrošnju vode budući da postoje tehnička rješenja koja vrlo lako reguliraju potrošnju vode koja se aktivira u trenutku kada se pije.
 
Predlažemo da mali natječaj za oblikovanje česme bude proveden do kraja godine, a rješenje izvedeno u narednom razdoblju.
 
 
OBILJEŽAVANJE 950-E OBLJETNICE PRVOG SPOMENA ŠIBENIKA
 
S obzirom na ovogodišnju 950-u obljetnicu prvoga spomena Šibenika, predlažemo i da nova stara česma ujedno bude posvećena upravo toj važnoj obljetnici te da se ta posveta upiše na samu česmu.
 
Smatramo da bi time trajno i na primjeren način bila obilježena ova velika obljetnica našega grada te da ne bi trebalo propustiti priliku da se u prostoru grada, po uzoru na povijesne prakse u samom Šibeniku ali i drugdje, ostavi trajni i građanima korisni materijalni trag te obljetnice.
 
Povezujući izvor i dostupnost vode i povijest, sadašnjost i budućnost grada, i na simboličkoj se razini ideja skladno upotpunjuje.
 
 
OBOGAĆIVANJE JAVNOG PROSTORA ŠIBENIKA
 
Uz činjenicu da je voda ljudsko pravo i nausmična potreba, česme za besplatnu pitku vodu u javnom prostoru pokazatelj su uljuđenosti i civilizacijske razine neke sredine.
 
Smatramo da bi ovakav mali ali važni iskorak prema sadržajnoj nadogradnji javnog prostora grada mogao rezultirati poboljšanjem Šibenika, odnosno povećanjem kvalitete života Šibenčana i gostiju našega grada.
 
Incijativa za novu česmu kod lokacije gdje je nekad i postojala, pokrenuta je u suradnji SOBE/Sekcije pri Društvu arhitekata Šibenika, Zavičajne škole, platforme 1POSTOZAGRAD i projekta Ars Publicae/program Voda i javni prostor, povodom 950. obljetnice prvog spomena Šibenika.
 
Šibenik zaslužuje i može najbolje.
 
Nadamo se da će gradske službe ovu incijativu prepoznati, a jednostavnost moguće realizacije doprinijeti da se ona i materijalizira u prostoru na čast svih Šibenčana.
 
S poštovanjem,
 
SOBA/ Društvo arhitekata Šibenika
 
Zavičajna škola
 
1POSTOZAGRAD
 
Projekt Ars Publicae