NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u POŽEGI

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva u Požegi.

Cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Natječajni zadatak podijeljen je u DIO ZA REALIZACIJU i ANKETNI DIO koji obuhvaća kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje.

http://uha.hr/natjecaj-za-izradu-idejnog-rjesenja-rekonstrukcije-trga-svetog-trojstva-u-pozegi/