Odgovor na pitanja u vezi Natječaja za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za uređenje prostora Vanjski u Šibeniku

Pitanja i odgovori:

1)Da li je moguće zadirati u zelenu površinu, popločenje i pješačke puteve uz jugoistočno pročelje crkve – širi dio predmetnog obuhvata?

  • Može se intervenirati na sve što je u obuhvatu vodeći računa o mjerama zaštite izdanim od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Šibeniku

 

2)Da li je moguće izmaknuti parking uz ulicu Ante Starčevića?

  • Programske smjernice točka 4.2. Prakse, dinamika korištenja , promet, točka 3. ne određuju obvezu zadržavanja ili uklanjanja parkirališnih površina uz ul. Ante Starčevića

 

3)Pregledom projekta Draga koji je dobio na natječaju, uvidjeli smo da nije predviđeno autobusno ugibalište na postojećem mjestu uz sadašnju tržnicu. Da li je nužno pomaknuti stajalište za autobuse i uključiti ga u naš projekt?

  • Autobusno stajalište je izvan šireg i užeg obuhvata, te se slijedom navedenog ne smije  intervenirati

 

4)Da li je moguće proširiti sam trg prema ulici Ante Starčevića (proširiti uži obuhvat prema jugozapadu i postojećoj prometnici) te iskoristit sadašnja parkirna mjesta kao prometnu traku?

  • Uži obuhvat se ne može mijenjati.

 

5)      Da li smijemo u potpunosti ukinuti kiosk koji se trenutačno nalazi na užem obuhvatu ili ga kao prijedlog smjestiti u postojeće poslovne prostore?

  • Da, objašnjeno u točki 5.1. Programskih smjernica

 

6)      Da li trebamo predvidjeti podzemno odlaganje otpada na širem obuhvatu? (sada su postojeće mobilne kante smještene nasuprot trga uz ulicu Ante Starčevića)

  • U međuvremenu su se umjesto mobilnih kanti ugradili podzemni spremnici. Može se ponuditi i bolje rješenje.

 

7)      Koliko smijemo zadirati u rekonstrukciju pročelja stambeno poslovnog bloka uz sam trg?

  • Programske smjernice točka 5.3, Urbana oprema navodi način intervencije na jugoistočnom potezu pročelja A-A

 

8)      Imate li saznanja postoje li još podzemne cisterne za naftu od stare pumpe i da li je moguće dobiti njihove pozicije i volumene?

  • Podzemni spremnici postoje , te će se sanirati kroz Glavni projekt (ako za to bude potrebe)

 

9)      Kakva intervencija se očekuje na samom jugu šireg obuhvata kod Pet shop-a? (trokut nasuprot Jadranske banke)

  • Ostavljena je mogućnost i sloboda projektantima za intervenciju na navedenom području koje je  u zoni obuhvata

 

10)   Smijemo li proširiti širi obuhvat prema tržnici?

  • Granice šireg obuhvata se ne mogu mijenjati.