Predavanje “Od prostora ka mjestu”, Zadar

Dana 13. travnja u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice u Zadru
održava se predavanje “Od prostora ka mjestu” Alana Kostrenčića i
Aleksandre Krebel.
Predavanje će se baviti problemom javnog društvenog prostora, te Trgom
Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića u Zadru kao konkretizacijom
pristupa ureda “Kostrenčić i Krebel – arhitekti” tome problemu. Kroz
prikaz nekoliko trgova u različitim kontekstima koji je projektni ured
radio, kao i kroz “javni prostor” unutar građevina za kulturu, ukazati
će se na važnost kreiranja “mjesta” kao specifičnog prostora
pripadanja sa svim svojim fenomenološkim i egzistencijalnim
kvalitetama. Metodologija “čitanja” ne samo prostornog, već i
vremenskog i kulturološkog konteksta, objasniti će se kroz primjere
vlastite projektantske prakse, kao i strategija kreiranja “prostora
afekta” kao protuteža “prostoru spektakla” kojim smo u današnjem
vremenu uglavnom okruženi.
Predavanje se boduje u sklopu stalnog stručnog usavršavanja i iznosi dva boda.